Tien procent van de ondervragers is voorstander van de plannen. Het merendeel vindt dat de ontpoldering negatieve gevolgen heeft voor de streek. Ook ziet men geen toegevoegde waarde in de nieuwe natuurprojecten die worden uitgevoerd en vindt meer dan 85% van de inwoners dat de overheid grond niet onder dwang mag onteigenen.