Ontbreken van maatschappelijk draagvlak moet voor overheden aanleiding zijn plannen af te blazen. Als het dagelijks provinciebestuur dat niet van plan is, moet het daarvoor gegronde redenen aangeven, vindt de Statenfractie. Voordat het provinciaal college zich aan de uitvoering van Waterdunen overlevert, moet het zich realiseren dat de provincie nu nog 'terug kan' en 'vele miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld' kan besparen, betoogt de PvZ in een brief aan GS.

De partij grijpt een onderzoek van de Sluise afdeling van landbouworganisatie ZLTO aan om nog eens aan te dringen op het afblazen van project. Bureau Trendview Market Research & Consultancy uit Almere hield een onderzoek onder vijfhonderd inwoners van de gemeente Sluis. Daar kwam uit naar voren dat slechts tien procent van de West-Zeeuws-Vlamingen de combinatie van een landinwaartse zeewering met nieuwe zilte natuur en recreatie ziet zitten. De rest ziet helemaal niets in de plannen en ruim 85 procent van de ondervraagden is ook tegen onteigening van (landbouw)grond onder dwang van de overheid.

De enquète toont onverbloemd aan dat de streek niet op Waterdunen zit te wachten: sterker de meeste streekbewoners vrezen dat 'ontpoldering' (zoals de uitvoering van Waterdunen wordt gezien) meer negatieve dan positieve gevolgen voor de streek heeft. Gedeputeerde Marten Wiersma betoogde - als verklaring voor het gebruiken van een inpassingsplan - al diverse keren dat de regio toeristisch en recreatief wel economische impulsen mag verwachten. Hij had gisteren nog niet de beschikking over het onderzoek en kondigde aan te zullen reageren zodra hij het heeft bestudeerd.