De combinatie van landinwaartse kustversterking met een aanzienlijke verbetering van de economisch-ruimtelijke kwaliteit van West-Zeeuws-Vlaanderen gaf de doorslag voor het kabinet. De creatie van 250 hectare hoogwaardige zoutwaternatuur op voormalige landbouwgrond biedt niet alleen agrarisch natuurbeheer kansen, maar ook natuur en recreatie, stellen de twee ministeries.

Een toeristisch complex met vierhonderd recreatiewoningen, een hotel en een camping (de nieuwe Napoleonhoeve) zijn bijvoorbeeld goed voor de economische ontwikkeling van de hele streek.

Den Haag verwacht dat het startsein voor recreatie- en natuurproject Waterdunen in 2013 kan worden gegeven.

Ook gedeputeerde Marten Wiersma denkt dat over een jaar of vier met de uitvoering van de diverse projecten kan worden begonnen. Hij had het besluit van de ministerraad verwacht, maar is blij dat de kogel echt door de kerk is.

Op de vraag of de ontwikkeling van Waterdunen toch nog kan worden afgeschoten - de meerderheid in de Sluise gemeenteraad en een deel van de kustbevolking is tegen - antwoordde de gedeputeerde dat je 'nooit al te absolute dingen moet zeggen in het leven'. Maar Wiersma, die nog steeds 'goede hoop' heeft de benodigde grond voor Waterdunen vrijwillig te kunnen verwerven, voegde er direct aan toe: ,,Alle seinen staan nu op groen."

Met de achttien miljoen euro uit de Nota Ruimtebudget is twintig procent van de publieke investeringen gedekt, schat Wiersma. De helft van de benodigde 'tachtig tot negentig' miljoen is bedoeld voor kustversterking en komt voor rekening van Rijkswaterstaat. Uit diverse potten voor natuurontwikkeling komt ook een aanzienlijk bedrag. De provincie moet zo'n vier miljoen investeren.

Gedeputeerde Wiersma: ,,Dat kan iets meer worden, maar daarmee staat Waterdunen niet op het spel."