Aanleiding is de mededeling dat de provincie een voorkeursrecht heeft genomen op grondaankopen binnen het plan Waterdunen bij Breskens. Eenieder die grond wil verkopen in het gebied moet de provincie drie maanden de gelegenheid geven tot aankoop over te gaan. De Sluise gemeenteraad was niet bij voorbaat tegen Waterdunen, maar stelde als voorwaarde dat de benodigde grond vrijwillig verworven moest worden. Nadat de provincie bekendmaakte een inpassingsplan voor te bereiden, gooide een deel van de raad de kont tegen de krib. De partijen Helder Zeeuws, CDA, Gemeentebelangen, VVD en Liberaal Sluis willen niet meewerken aan een plan dat volgens hen alleen is bedoeld om de afspraak over vrijwillige grondverwerving niet te hoeven nakomen. GS hebben volgens de vijf fracties nog steeds geen enkel steekhoudend argument aangedragen om plan Waterdunen uit te voeren.