De Partij voor Zeeland stelde vorige week al kritische vragen over de Wet Voorkeursrecht. Het grondbeleidsinstrument zorgt nu ook voor wrevel bij de Sluise fractie van het CDA en bij het actiecomité Waterdunen Nee.

Volgens het actiecomité ontneemt de provincie grondeigenaren en bewoners in het gebied van Waterdunen de vrijheid. "Terwijl het nog geenszins een uitgemaakte zaak is dat Waterdunen daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Wanneer de benodigde grond over ongeveer anderhalf jaar nog steeds niet is verworven, moeten Gedeputeerde Staten immers goedkeuring vragen aan Provinciale Staten om tot onteigening over te gaan." Bovendien is het met de huidige recessie niet zeker of het Rijk nog steeds honderd miljoen euro beschikbaar wil stellen en of de ondernemer (Molecaten) nog wel wil investeren in vierhonderd recreatiewoningen en een hotel, veronderstelt het actiecomité. "Het blijft vreemd dat de provincie zonder de beschikking te hebben (dan wel te krijgen) over de benodigde grond, toch onverstoorbaar doorgaat met het ontwikkelen van Waterdunen en volledig voorbij gaat aan de motie van de gemeenteraad van Sluis, het ontbreken van draagvlak onder de inwoners én de economische situatie."

In de motie spreekt de Sluise raad uit dat de benodigde gronden alleen op vrijwillige basis verworven mogen worden. Fractievoorzitter Lia Flikweert van het CDA wil weten wat de Wet Voorkeursrecht concreet betekent voor de gemeente, de beslissingsbevoegdheid van de raad en voor de ondernemers en eigenaren in het gebied. Flikweert wil ook weten waarom de raad niet op de hoogte is gebracht van deze stap.