Algemene Ledenvergadering 2017

Algemene Ledenvergadering 2018
 
Zaterdag 10 Maart 2018
om  11:00 uur
zal de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering 2018
Plaatsvinden
 
De uitnodiging inclusief agenda wordt middels de komende infobrief verzonden.
Voor verder informatie kunt u zich richten tot het secretariaat.